แซง-โกแบ็ง แพม

แซง-โกแบ็ง แพม

แซง-โกแบ็ง แพม ดำเนินธุรกิจการวางท่อภายในกลุ่มแซง-โกแบ็ง โดยนำเสนอท่อเหล็กดัด ข้อต่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ แบบครบวงจร สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำและน้ำทิ้ง นอกจากนี้ยังจัดหาอุปกรณ์สำหรับการหล่อแบบ manipal และภาคส่วนอาคาร เช่น หัวจ่ายน้ำดับเพลิง ฝาปิดท่อระบาย วาล์ว ตะแกรงรางน้ำ และตัวต่อหน้าแปลน