กลุ่มลูกค้าแซง-โกแบ็ง

แซง-โกแบ็งคือผู้นำในอุตสาหกรรมอาคารที่อยู่อาศัยระดับโลก โดยยอดขายกว่า 70% ในกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง มาจากการก่อสร้างอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคาร แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งขันในตลาดแต่ละแห่ง นำเสนอความชี่ยวชาญในด้านของนวัตกรรมและการร่วมพัฒนา ทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านในหลากหลายกลุ่มผู้บริโภค นับตั้งแต่รถยนต์ อากาศยาน สุขภาพ การป้องกันประเทศ  การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม