อุตสาหกรรมอื่นๆ

แซง-โกแบ็ง นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยมุ่งหวังในการพัฒนามูลค่าเพิ่มและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี