อุตสาหกรรมอื่นๆ

อุตสาหกรรมอื่นๆ

Other industrial markets

แซง-โกแบ็ง นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยมุ่งหวังในการพัฒนามูลค่าเพิ่มและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

Ceramic materials

วัสดุเซรามิค

Abrasives

แอบราซีฟส์

Pipes

ท่อ

Performance plastics

ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง

Crystals

คริสตัล

High value added transparent organic materials

วัสดุโปร่งใสจากสารอินทรีย์ที่มูลค่าสูง

Other industrial markets

วัสดุฉนวนกันความร้อน

Technical fabrics

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค