อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

แซง-โกแบ็ง นำเสนอผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงมากมายแก่ตลาดอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

Performance plastics

ผลิตภัณฑ์พลาสติกประสิทธิภาพสูง

Abrasives

แอบราซีฟส์

SG Sully

แซง-โกแบ็ง ซัลลี่

Abrasives

แอดฟอร์ส (Adfors) ผลิตภัณฑ์ใยแก้วประสิทธิภาพสูง

Aeronautical and Aerospace Industries

แซง-โกแบ็ง คริสตัล

SG Seal

Saint-Gobain Seal