อาคารเชิงพาณิชย์และอาคารอุตสาหกรรม

แซง-โกแบ็ง นำเสนอโซลูชั่นส์นวัตกรรมใหม่ๆสำหรับสำนักงาน โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและเด็ก โรงเรียนและอาคารธุรกิจบริการอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความท้าทายทั้งในการเติบโตทางธุรกิจ การประหยัดพลังงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม โครงการ Multi-Comfort Program มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ทั้งสำหรับการอยู่อาศัย ทำงาน หรือแม้กระทั่งเชิงพาณิชย์