วิศวกรรมโยธาและระบบโครงสร้าง

วิศวกรรมโยธาและระบบโครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ของแซง-โกแบ็ง ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายของงานวิศวกรรมขนาดใหญ่และโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้วยความความโดดเด่นทั้งในด้านประสิทธิภาพ มูลค่า และคุณสมบัติทางเทคนิค

Abrasives

แอบราซีฟส์

Adfors

ADFORS high-performance glass fiber