วิศวกรรมโยธาและระบบโครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ของแซง-โกแบ็ง ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายของงานวิศวกรรมขนาดใหญ่และโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้วยความความโดดเด่นทั้งในด้านประสิทธิภาพ มูลค่า และคุณสมบัติทางเทคนิค