เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป

เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป ปูนสำเร็จรูป ใช้ปรับระดับ ปรับความลาดเอียง ของพื้นให้เหมาะสม ที่ความหนา 2 – 25 มม. ก่อนที่จะปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ เช่น การทำกันซึม ปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ และสามารถปล่อยเปลือยได้

สเปค

• ใช้ปรับระดับและปรับความลาดเอียงของพื้น ตั้งแต่ 2 ถึง 25 มม.
• ปรับพื้นก่อนทำกันซึม
• ปรับพื้นก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้
• สามารถปล่อยเปลือยได้ในที่ที่มีการสัญจรน้อยถึงปานกลาง

ลักษณะการทำงาน