เวเบอร์ฟลอร์ 4716

น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ สำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้ซีเมนต์ปรับระดับกับพื้นผิวซีเมนต์

สเปค

  • ใช้รองพื้นบนพื้นปูนหรือพื้นคอนกรีต ก่อนการเทด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4655
  • ใช้ได้บนพื้นผิวที่เรียบแน่น และบนพื้นที่มีอัตราการดูดซึมน้้ำสูง
  • ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำและทาด้วยแปรงให้ทั่วบริเวณ
  • เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่ากับปูนปรับระดับใหม่
  • ลดปัญหาการหลุดล่อนและลดฟองอากาศบนพื้นผิวที่เทเสร็จแล้ว

ลักษณะการทำงาน