ป้องกันปัญหารั่วซึมด้วยโซลูชั่นจาก เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ไม่ว่าจะเป็นบริเวณดาดฟ้า หลังคา ห้องน้ำชั้นบน หรือระบบกันซึมสระว่ายน้ำ บ่อปลา ถังเก็บน้ำ ทั้งงานซ่อมแซมขนาดเล็กและงานโครงการขนาดใหญ่