เครื่องมือที่ใช้ในการผสมซีเมนต์มอร์ต้า ตัดกระเบื้อง วัสดุก่อสร้าง ปูกระเบื้อง ผลิตจากวัสดุคุณภาพ เพื่อการใช้งานที่คงทน ยาวนาน ช่วยให้งานจบเร็ว และง่ายขึ้นอย่างมืออาชีพ