กาวยาแนวกระเบื้อง เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพมานานกว่า 117 ปี ในทวีปยุโรปและทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบคุณภาพของตาม มาตรฐานยุโรป (European Norm) เป็นมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือ ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) ล่าสุดยังเป็นเพียงแบรนด์เดียวที่ผ่านการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว" (Green Industry) และยังผ่านการรับรองจาก มาตรฐานการผลิตระดับโลก World Class Manufacturing (WCM)