วัสดุอุดรอยต่อและยึดติดคุณภาพสูง ตอบสนองการใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ ก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการใช้งานซ่อมแซมทั่วไปในครัวเรือน หลากหลายวัสดุ อาทิ โมดิฟายซิลิโคน (Modified silicone) โพลียูรีเทน (Polyurethane) อะคริลิคยาแนวอเนกประสงค์ (Acrylic sealant) กาวตะปู (No nail) โฟม พียู (Foam PU)