ผลิตภัณฑ์สำหรับงานฉาบบางตกแต่งผนัง มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษ ปกปิดรอยแตกลายงาและรุูพรุนตามด ใช้งานง่าย ในขณะที่ปูนก่ออิฐมวลเบาที่สารอุ้มน้ำ ทำให้จัดแต่งอิฐมวลเบาในขณะทำงานได้ง่ายขึ้น แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน