ค้นหาโซลูชั่นงานพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมพื้นผิว การลงน้ำยารองพื้น การปรับผิวในเรียบ ไปจนถึงการเสริมแรงให้พื้นสามารถรับการสัญจรสำหรับอุตสาหกรรมได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร