ให้ห้องน้ำของคุณเป็นพื้นที่สะอาด ถูกสุขอนามัย

ห้องน้ำ คือ พื้นที่แห่งความเป็นส่วนตัวที่คุณผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งลักษณะการใช้งานก็มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่วัฒนธรรมและพื้นที่อยู่อาศัย อาทิ การอาบน้ำของชาวตุรกี จะมีโรงอาบน้ำรวมขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลผ่าน และในปัจจุบัน การอาบน้ำนิยมใช้อ่างอาบน้ำนอนแช่หรืออาบฝักบัวในโซนเปียกซึ่งมีการกั้นตู้กระจกเป็นสัดส่วน บ้านที่สร้างขึ้นในสมัยอดีตเริ่มมีการปรับปรุงให้มีความสวยงาม ทันสมัย และใช้งานง่ายมากขึ้น ตามกระแสการออกแบบ เช่น การแบ่งพื้นที่โซนเปียกแยกออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน