Thailand Metalex 2018

Metalex เป็นงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยจัดเป็นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมาในกรุงเทพ  โดยบูธของ Okamoto ได้เลือกหินเจียรคุณภาพสูงจาก Norton เพื่อใช้ในการสาธิตเครื่องจักรภายในบูธ และ มีการจัดแสดงสินค้าใยขัด Carborundum ในบูธของ Kings brite อีกด้วย

Thailand Metalex 2018

 

Performance Plastic