วิศวกรรมโยธาและระบบโครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ของแซง-โกแบ็ง ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายของงานวิศวกรรมขนาดใหญ่และโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้วยความความโดดเด่นทั้งในด้านประสิทธิภาพ มูลค่า และคุณสมบัติทางเทคนิค

แอบราซีฟส์

เครื่องจักรและใบเลื่อยเพชร Norton Clipper® มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะและตัดวัสดุทุกชนิดที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

สำหรับภาคอุตสาหกรรมอาคารที่อยู่อาศัย โซลูชั่นส์และผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัดของ แซง-โกแบ็ง สามารถอำนวยความสะดวกและเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ช่างประปา ช่างไม้ ช่างกระเบื้อง และนักตกแต่งอาคารเป็นอย่างดี

ท่อ

แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ท่อผ่านแบรนด์ระดับโลกอย่าง พีเอเอ็ม (PAM) นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ครบวงจร

  • โซลูชั่นส์การวางท่อเหล็กครบวงจรสำหรับการกระจายน้ำดื่ม ชลประทาน น้ำเสีย และการระบายน้ำฝน
  • ธุรกิจเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
  • วาล์วไฮดรอลิค ท่อดับเพลิง และอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายน้ำ
  • โซลูชั่นส์ท่อเหล็กเครือข่ายในระดับเทศบาล ทั้งการกระจายน้ำดื่ม น้ำเสีย และโทรคมนาคม
  • โซลูชั่นส์การวางท่อเหล็กระบายน้ำฝนครบวงจรสำหรับอาคาร
  • โซลูชั่นส์การวางท่อเหล็กสำหรับระบบ EAHX (earth-air heat exchangers)

แอดฟอร์ส(Adfors) ผลิตภัณฑ์ใยแก้วประสิทธิภาพสูง 

ผลิตภัณฑ์ตารางเสริมแรง GlasGrid® ของแซง-โกแบ็ง แอดฟอร์ส ถูกนำไปใช้สำหรับปูถนน รันเวย์สนามบินและพื้นท่าเรือ เพื่อป้องกันพื้นผิวจากรอยแตกร้าว

Performance Plastic