เป้าหมายของเราคือการสร้างอาคารสมัยใหม่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการของเรา

ยิปซัม ยิปรอคได้มีส่วนช่วยพัฒนาอาคารสูงสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคการค้าในประเทศ ซึ่งต้องมีการแข่งขันทำยอดขายอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุด