การเติบโตรวดเร็วของธุรกิจด้านการแพทย์ ที่ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนตนเอง เพิ่มความสวยงามในรูปลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมไปถึงการให้บริการอันรวดเร็ว

ซึ่งการปกป้องคนไข้นั้นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในอาคาร ให้ป้องกันการเกิดไฟไหม้ รวมไปถึงการลดและป้องกันเสียงเข้าไปในห้องคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดจากภายนอก เสียงเข้าออกของผู้คนอื่นๆ หรือความวุ่นวายภายในโรงพยาบาล