เพื่อการรองรับเทคโนโลยีของการศึกษาปัจจุบัน การเตรียมพร้อม เปลี่ยนแปลง ห้องเรียนและอาคารต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของนักเรียน นักศึกษา

สถานศึกษาควรเป็นที่ปลอดภัย และเป็นสถานที่ที่นักเรียนและอาจารย์สามารถรับฟังกันและกันได้อย่างไม่มีปัญหา ไร้เสียงรบกวนจากภายนอก เพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการเรียน พร้อมให้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละวิชา ซึ่งจากการทำงานเคียงคู่กับสถาปนิก, ที่ปรึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ยิปรอคได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบผนังและฝ้าเพดาน เพื่อรองรับความต้องการด้านการกันเสียง ความแข็งแรงทนทานเมื่อใช้งาน และป้องกันไฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนในสถานศึกษา