ล้อเจียรเพชร ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบจากเพชร และคิวบิกโบรอนไนไตรด์ (ซีบีเอ็น) เป็นส่วนประกอบหลัก ด้วยเอกลักษณ์ด้านคุณสมบัติและความแข็งแกร่งเป็นพิเศษของเพชรที่และซีบีเอ็น จึงทำให้เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการผลลัพธ์ของการตกแต่งรูปร่างและผิวชิ้นงานที่มีความแม่นยำในระดับสูง ต้องมีคุณภาพของชิ้นงานที่ได้มาตรฐานคงที่ เช่น การผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ อุปกรณ์เกียร์และชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์แบริ่ง การผลิตเครื่องมือในกลุ่มคัทติ้งทูลที่ทำจากวัสดุที่มีความแข็งสูงที่ใช้สำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ(เซมิคอนดักเตอร์ชิพ)และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตลอดจนใช้ในกระบวนการแปรรูปกระจกรถยนต์และกระจกสำหรับเป็นวัสดุโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งอาคารสถานที่ นอกจากนั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์ล้อเจียรเพชร ยังใช้เป็นอุปกรณ์ในการเจียร ปรับแต่งรูปร่าง และผิวของผลิตภัณฑ์ล้อเจียรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ความละเอียดสูงสุดในระดับไมครอน

ผลิตภัณฑ์