สำหรับงานตัด เจาะ ในกลุ่มงานก่อสร้างทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ไอเอชดี (IHD) ผสานกับนวัตกรรมการเชื่อมเพชรด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ แซง-โกแบ็ง ที่ถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ สำหรับการผลิตเครื่องมือและใบตัดเพชร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ด้านคุณภาพการใช้งาน ความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลากให้เลือกใช้