พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ ตัด ขัด เจียร สำหรับอุตสหกรรมการซ่อมแซมและดูแลรักษางานเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันและเชื้อเพลิง เหมืองแร่และอุตสาหกรรมกังหันลม