การขนส่ง

โซลูชั่นผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เจียร แบบครบวงจร สำหรับงาน ตัด เจียร และขัดเงา ส่วนประกอบและชิ้นส่วนที่ใช้ในการขนส่งทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางภาคพื้นดิน, ทางน้ำ หรือทางอากาศ รวมไปถึงชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมแซมและดูแลรักษา

การขนส่ง

โซลูชั่นตัด ขัด เจียรสำหรับงานตัด, เจียร และขัดเงา การผลิตและการซ่อมบำรุงส่วนประกอบและชิ้นส่วนสำคัญที่อยู่ในงานคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น ทางภาคพื้นดิน, ทางน้ำ หรือ ทางอากาศ 

Aerospace & Gas Turbines Automotive engines
เครื่องบินและยานอวกาศ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์
Rail Marine
รางรถไฟ เรือเดินทะเล

 

แบรนด์

แอบราซีฟส์ 
Flexovit
Norton Clipper