งานแปรรูปโลหะและงานเชื่อมโลหะ

โซลูชั่นผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เจียร สำหรับการใช้งานในอุสาหกรรมเหล็กและโลหะ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือแปรรูป

งานแปรรูปโลหะและงานเชื่อมโลหะ

โซลูชั่นตัด ขัด เจียรสำหรับงานโลหะโดยเฉพาะ สำหรับทุกขั้นตอนของงานแปรรูปและงานเชื่อมโลหะ

Primary Steel   Foundry   Machining & Welding
การขึ้นรูป   การหล่อ   การเชื่อม

 

 

 

 

 

แบรนด์

แอบราซีฟส์ 
Flexovit
Norton Clipper
Carborundum
ATLAS