งานบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

โซลูชั่นผลิตภัณฑ์ ตัด ขัด เจียร สำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ไม่ว่าจะเป็นการตัด การเจียร ไปถึงการขัดพื้นผิวและขัดเงา

งานบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

โซลูชั่นตัด ขัด เจียร สำหรับงานบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ตั้งแต่การตัด และการเจียรไปถึงการขัดเหงาและ งานขัดพื้นผิวขั้นสุดท้าย

 

การใช้งาน:  ผลิตภัณฑ์:
การตัด และ เจียรด้วยเครื่องมือถือ : ใบตัดและใบเจียร
งานขัดรอยเชื่อม, ลบเสี้ยน, ลบขอบ : ใบเจียร, หินเจียรแบบมีแกน, ฺBeartex, กระดาษทรายซ้อน
งานตัดท่อ : ใบตัด 
งานลับคมเครื่องมือ HSS  : ใบตัด Vitrified bench
ทำความสะอาดชิ้นงาน : BearTex, แปรงลวด
ลบเสี้ยน : กระดาษทรายม้วน
บำรุงรักษาอาคาร : ใบตัดเพชร
การเจียรและเกลี่ยรอยเชื่อม : กระดาษทรายไฟเบอร์, กระดาษทรายซ้อน, ผ้าทรายสายพาน
งานขัดแก้ไขพื้นผิว : Specialties
การขัดพื้นผิวขั้นสุดท้าย และการขัดเงา

: กระดาษทรายแบบแผ่นและแบบกรม ผ้าทรายสายพาน


 

แบรนด์

แอบราซีฟส์ 
Flexovit
Norton Clipper
Carborundum
ATLAS