ระบบผนังภายนอก
ระบบผนังภายนอกที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันความชื้นและเชื้อราได้

ระบบผนังภายนอก

Key facts

External wall with Direct Render System

 

External wall with Cladding System

 

การติดตั้งผนังภายนอกอาคาร ด้วยระบบ Direct Render System

ใช้เป็นระบบผนังสำหรับภายนอก โดยปิดผิวภายนอกด้วยระบบ Direct Render System

การติดตั้งระบบ Cladding System ด้วยโครงเหล็ก

 

ใช้สำหรับการปรับปรุงอาคาร โดยการกรุทับลงบนผนังเดิม เพื่อเสริมคุณสมบัติของผนังเดิม

Description

ระบบผนังภายนอกของแซง-โกแบ็ง ให้อิสระในการออกแบบอาคารอย่างไร้ขีดจำกัด

ช่วยให้งานติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว และให้คุณสมบัติของผนังที่ดีเยี่ยม 

ทั้งคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน และการกันเสียง

 

โซลูชั่น

เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารด้วยระบบ Direct Render System หรือติดตั้งด้วยระบบ Cladding System ด้วยโครงเหล็ก

Documents

Select all
System info
System datasheet
System picture
Glasroc® X Catalog.1 - TH
Saint-Gobain ADFORS GlasGrid brochure - EN
ระบบผนังภายนอก Glasroc - TH