สุขภาพและชีวการแพทย์

แซง-โกแบ็ง นำเสนอผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนประสิทธิภาพสูงให้แก่ตลาดอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย