สุขภาพและชีวการแพทย์

สุขภาพและชีวการแพทย์

แซง-โกแบ็ง นำเสนอผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนประสิทธิภาพสูงให้แก่ตลาดอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย

Plastics

พลาสติก

Scintillators

วัสดุเปล่งแสง

Paintable fabrics

สิ่งทอสำหรับการลงสี

Ceilings

เพดาน