รถยนต์ รถไฟ และอุตสาหกรรมทางทะเล

รถยนต์ รถไฟ และอุตสาหกรรมทางทะเล

แซง-โกแบ็ง นำเสนอผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงแก่ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งหลากหลายประเภท

Glazing

กระจก

Specialist films

ฟิล์มพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรม

Plastic components

ส่วนประกอบพลาสติก

The safety and efficiency of high-performance products

ความปลอดภัยและความสามารถของวัสดุประสิทธิภาพสูง

Specific insulation

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานอุตสาหกรรม

Marine Application

การใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมทางทะเล

High-speedline

รถไฟความเร็วสูง