Hero Image
Image
คุณกรรภิรมย์ ไพบูลย์
1 min

ความสำเร็จ และนวัตกรรม กับการทำงานเป็น Teamwork

คุณกรรภิรมย์ ไพบูลย์

ความสำเร็จ และนวัตกรรม กับการทำงานเป็น Teamwork เกิดจากทัศนคติที่ดีในการร่วมกันสร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ ตอกย้ำการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมมือร่วมใจ มุ่งมั่น ไปให้ถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้พร้อมๆ กัน วันนี้ #SGTalks จะพาทุกท่านไปรู้จักกับคุณกรรภิรมย์ ไพบูลย์ ตัวแทนจากแซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) ที่มีส่วนทำให้โครงการ Bangkok Boulevard Clubhouse by SC Asset ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Innovation จากการประกวด Saint-Gobain Gypsum International Trophy 2023

อยากให้แนะนำตัว และหน้าที่ความรับผิดชอบที่แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย)

ผม กรรภิรมย์ ไพบูลย์ ทำหน้าที่เป็น Solutions Manager ที่ Saint-Gobain ดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้ายิปซัมบอร์ด Value-Added และโครงคร่าวเหล็ก ทั้งระบบผนัง และฝ้าเพดาน และหนึ่งในงานหลักของผมคือการดูแลสินค้าในกลุ่มผนังภายนอกอาคาร

ระบบผนังภายนอกอาคารในมุมมองความคิดของคุณ

ระบบผนังภายนอกอาคารในมุมมองความคิดของคุณ

โดยส่วนตัวของผมแล้ว ผนังภายนอกของอาคารไม่ได้เป็นแค่ส่วนประกอบของอาคารที่ทำหน้าที่เป็นผนังกั้นระหว่างภายนอกและภายในอาคารเท่านั้น แต่เป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสวยงาม และสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอาคาร ซึ่งสร้างสรรค์โดยนักออกแบบได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งการเลือกใช้วัสดุและองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้กับผนังภายนอก เช่น การใช้สี พื้นผิว รูปทรง และลวดลาย ต้องมีการคำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานของอาคาร วัฒนธรรม และค่านิยมของผู้อยู่อาศัยในอาคารนั้นๆ รวมถึงยังต้องสร้างความสวยงาม และความประทับใจให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี

แผ่นยิปซัมเจ้าแรกในประเทศไทยที่สามารถดัดโค้งได้ถึง 1 เมตร

แผ่นยิปซัมเจ้าแรกในประเทศไทยที่สามารถดัดโค้งได้ถึง 80 ซม.

ทีมงานทุกคนร่วมมือกันเพื่อมองหาวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับระบบของเราที่สามารถนำไปติดตั้งกับผนังและหลังคาเพื่อให้ได้การติดตั้งที่ไม่มีรอยต่อ เนื่องจากบอร์ด Glasroc X มีคุณสมบัติการต้านความชื้นและความสามารถในการดัดโค้งที่ดี แต่เรายังต้องการระบบปิดผิวที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน และช่วยลดโอกาสในการเกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และด้วยความช่วยเหลือจาก ทีมวิจัยและพัฒนาสินค้า ของเวเบอร์ ที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาระบบปิดผิว และการจบงานที่เหมาะสมสำหรับผนังและหลังคานี้ อีกทั้งต้องขอขอบคุณทีมเทคนิคของเราที่ไม่เพียงแค่ช่วยออกแบบระบบการติดตั้ง แต่ยังช่วยในการฝึกอบรมให้กับทีมผู้ติดตั้ง ที่ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบผนังภายนอกโดยตรง แต่ทางแซง-โกแบ็งได้ให้รายละเอียดการติดตั้งและการฝึกอบรมเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ด้วยการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนภายในของแซง-โกแบ็ง เราจึงมั่นใจว่าเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้

ความภาคภูมิใจกับโครงการ Bangkok Boulevard Clubhouse

ความภาคภูมิใจในโครงการ Bangkok Boulevard Clubhouse

ด้วยความร่วมมือของทีมงานของเราที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านนวัตกรรม ความซับซ้อนในการออกแบบ และความพึงพอใจของลูกค้า การประสบความสำเร็จในโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกในทีมงานจากแผนกต่างๆ โดยเฉพาะทีมงานวิจัยและพัฒนา ทีมงานเทคนิค ทีมขายโครงการ และทีมขายสเปคสินค้า ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ในมาตรฐานที่สูงที่สุด ถึงแม้ว่าโครงการนี้มีนวัตกรรมการออกแบบที่มีความซับซ้อน และเราต้องการสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้กับผนังและหลังคาแบบไร้รอยต่อ ซึ่งต้องการการวิจัย พัฒนา และทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างสถาปัตยกรรมได้ตามที่ต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้าก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการนี้ ทางเราได้ร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อการวางแผนที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาทางเทคนิค โดยความพึงพอใจของลูกค้ากับผลลัพธ์ที่สำเร็จเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของพวกเราในการส่งมอบผลงานที่ดีเยี่ยมเกินความคาดหมายของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากสำหรับทีมงานแซง-โกแบ็ง ซึ่งเกิดจากการมีทัศนคติที่ดีในการร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอกย้ำการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมมือร่วมใจ มุ่งมั่น ไปให้ถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้พร้อมๆ กัน และการนำ #TEC (Trust, Empowerment, Collaboration มาปรับใช้ในการสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ

แนวโน้ม หรือเทรนด์ของระบบผนังยิปซัมสำหรับภายนอก

แนวโน้ม หรือเทรนด์ของระบบผนังยิปซัมสำหรับภายนอก

o ผนังยิปซัมสำหรับระบบผนังภายนอก (Glasroc X) ช่วยให้นักออกแบบและผู้ก่อสร้างสามารถสร้างรูปแบบผนังที่ซับซ้อนและละเอียดขึ้นได้โดยใช้วัสดุ แผ่นยิปซัม (Glasroc X) นี้ ช่วยให้สามารถสร้างการออกแบบและรูปทรงที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน
o วัสดุผนังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: มีความต้องการเพิ่มขึ้นในการใช้วัสดุสร้างตัวอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผนังยิปซัม สำหรับผนังภายนอกด้วย ซึ่งผู้ผลิตสามารถใช้วัสดุรีไซเคิลและจากธรรมชาติเพื่อสร้างผนังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
o ระบบผนังน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรง: ในขณะที่วิธีการก่อสร้างยังคงเจริญเติบโตอยู่ มีความต้องการเพิ่มขึ้นในระบบผนังที่เบาและง่ายต่อการติดตั้งและขนส่ง ระบบผนังที่ใช้ยิปซัม เหมาะสำหรับแนวโน้มนี้เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการติดตั้ง
o การผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆกับผนังภายนอกของอาคาร: ผนังภายนอกอาคารแบบอัจฉริยะ ด้วยการนำเอาเซ็นเซอร์ ไฟ และเทคโนโลยีแบบดิจิตอลต่างๆ มาผสมผสานกับผนังภายนอก ด้วยการติดตั้งผนังด้วยแผ่นยิปซัม และสามารถซ่อนเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างดี สร้างความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารอีกด้วย
o โดยรวมแนวโน้มการใช้วัสดุสำหรับการติดตั้งผนังด้วยแผ่นยิปซัม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น สะท้อนถึงความเติบโต และความต้องการในการบริโภควัสดุประเภทนี้ รวมถึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการสร้างสิ่งปลูกสร้างได้อย่างยั่งยืน เป็นโดยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ