เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5

เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว ใช้เพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิว เสริมแรงรอยต่อ รอยร้าว ก่อนทำงานกันซึมและงานฉาบบางผนัง

สเปค

  • เพิ่มแรงยึดเกาะของกันซึม หรืองานฉาบบางผนัง (สกิมโค้ท) กับพื้นผิว
  • มีกาวในตัว จึงไม่โป่งพอง ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • ซ่อมประสาน และเสริมแรง รอยร้าวต่างๆ
  • เชื่อมรอยต่อแผ่นฝ้า และผนังเบา
  • ใช้แต่งผิววัสดุต่างชนิดกัน 
  • ใช้ยึดปูนฉาบมุมวงกบ 
  • ป้องกันรอยแตกร้าว

ลักษณะการทำงาน