ยิปรอค ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก

ยิปรอคเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ซึ่งมีพนักงานกว่า 12,300 คน
เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนยิปซัม และแผ่นยิปซัม โซลูชั่นส์ ใน 56 ประเทศ
สายงานการผลิต 135 โรงงาน และ มียอดขายอันดับ 1 ของโลก

ยิปรอค ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก