กระจกภายนอกอาคาร

เรามีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในโลกโดยนำเสนอนวัตกรรมการเคลือบกระจกหลากหลายรูปแบบสำหรับอาคาร คู่ค้าเช่นสถาปนิกที่มีวิสัยทัศน์ หรือผู้รับเหมาที่พยายามส่งมอบอาคารที่ดีที่สุดได้ช่วยให้ Saint-Gobain เป็นผู้จัดหากระจกเป็นหลัก