Saint-Gobain Glass

การตกแต่งและการออกแบบ

Saint-Gobain Glass

ซุ้ม

Saint-Gobain Glass

Saint-Gobain Glass มุ่งมั่นที่จะให้บริการและสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในสถานที่ทำงานและทุกที่ที่ต้องการความสะดวกสบาย, ประสิทธิภาพและความปลอดภัย เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง ผู้ติดตั้ง, บริษักอลูมิเนียม, ผู้ออกแบบตกแต่งทั้วภายนอกและภายใน

ตั้งแต่ผู้รับจ้างและผู้ติดตั้งรายย่อยไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งผู้ผลิตและสถาปนิก โดยทีมงานของเราจะให้คำแนะนำและพร้อมจะการพิจารณาในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจตามที่คุณต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราจึงมุ่งเน้นไปที่ 4 ปัจจัยหลัก: ความเชี่ยวชาญ, ความน่าเชื่อถือ, นวัตกรรมและความหลงใหล "