Case Study

โครงการหอพักนักเรียนหญิง - ระบบผนังภายนอก แซง-โกแบ็ง

Architect
Bioarchitect
Project manager
Bioarchitect

เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน ก่อสร้างได้รวดเร็ว วัสดุมีน้ำหนักเบาแต่คงทนแข็งแรง กันน้ำ กันความร้อน กันเสียง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสบาย และช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

โครงการ อาคารหอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน กับเคสจริง ที่ผู้ออกแบบเลือกใช้ระบบผนังสำหรับใช้ภายนอกอาคาร และแผ่นยิปรอค ชนิดใช้ภายนอก กลาสร็อค เอ็กซ์ Gyproc® Glasroc® X ที่เป็นแผ่นยิปซัมสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคารได้