Hero Image
Image
บริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย สนับสนุนรางวัลในการประกวดคลิปวีดีโอ “โลกหลังโควิด”
1 min

บริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย สนับสนุนรางวัลในการประกวดคลิปวีดีโอ “โลกหลังโควิด”

บริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย สนับสนุนรางวัลในการประกวดคลิปวีดีโอ “โลกหลังโควิด”

บริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย สนับสนุนรางวัลในการประกวดคลิปวีดีโอ “โลกหลังโควิด” ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โดยผู้ชนะเลิศประเภทอายุ 15-17 ปี ได้แก่นางสาวปุญญิศา ไชยสาร นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลแท็บเล็ต Apple iPad Air 4 (WiFi + Cellular) 64 GB ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย โดยมีคุณศิวารยา ศรีติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย เข้าร่วมมอบรางวัลร่วมกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสด้วย

บริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย สนับสนุนรางวัลในการประกวดคลิปวีดีโอ “โลกหลังโควิด”
บริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย สนับสนุนรางวัลในการประกวดคลิปวีดีโอ “โลกหลังโควิด”