Hero Image
Image
Saint-Gobain Gypsum International Trophy 2023
1 min

ฺBangkok Boulevard Luxury Clubhouse

แซง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี 2023 เป็นการประกวดสถาปัตยกรรมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยิปซัม  แซง-โกแบ็ง ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก "Bangkok Boulevard Clubhouse" เข้าร่วมประกวดในปีนี้ โดยโครงการนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยิปรอค กล๊าสรอค เอ็กซ์ (Gyproc® Glasroc X) และระบบปรับแต่งพื้นผิวและระบบกันซึมจากเวเบอร์ ในการติดตั้งโครงสร้างระบบหลังคาและผนังภายนอก (Roof and Façade Wall System) ของ Bangkok Boulevard Clubhouse ซึ่งถือว่าเป็นโครงการแรกในไทยที่ติดตั้งโดยระบบหลังคาและผนังภายนอกด้วยแผ่นยิปซัม โดยสามารถทำรัศมีดัดโค้งได้ถึง 1.5 เมตร ได้แบบไร้รอยต่อ มีความเรียบเนียนสวยงาม

 

สิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ คือ แรงบันดาลใจที่ไร้ขีดจำกัดของผู้ออกแบบ ทำให้เราได้เปลี่ยนมุมมองของการใช้งานแผ่นยิปซัม ซึ่งจากเดิมจะจำกัดการใช้งานเฉพาะภายในอาคาร แต่จากการพัฒนานวัตกรรมสินค้าของแซง-โกแบ็ง รวมกับการสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกับทำให้ชีวิตประจำวันดีขึ้นในทุกๆ วัน โดยการนำเสนอโซลูชั่นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด