แซง-โกแบ็งในเอเชียแปซิฟิก

แซง-โกแบ็ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2208 ในประเทศฝรั่งเศส

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่เปี่ยมไปและความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ตลอดจนความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำในตลาดที่พักอาศัยและวัสดุก่อสร้างอาคารระดับโลก

ตลอดระยะเวลา 350 ปีที่ผ่านมา แซง-โกแบ็งไม่เคยหยุดนิ่งและมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค และด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจ ทำให้แซง-โกแบ็งประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์พื้นฐานแห่งความสำเร็จของแซง-โกแบ็งคือการขยายธุรกิจของเครือสู่ประเทศและพื้นที่ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอด 40 ปีที่ผ่านมา

ด้วยศักยภาพระดับสูงที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างมากในการขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมเอเชียแปซิฟิก

บริษัทเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และมีอัตราการเติบโตที่น่าพึงพอใจมากตลอดเวลาที่ผ่านมา

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบริษัทแซง-โกแบ็งดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและการพาณิชย์ครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยโรงงงานผลิตมากกว่า 100 แห่ง พร้อมด้วยพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คน ที่พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความสามารถเพื่อนำแซง-โกแบ็งสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเป็นบริษัทอันดับหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่นส์การก่อสร้างประสิทธิภาพสูง

แซง-โกแบ็ง สรรค์สร้างอนาคตของคุณและอนาคตของเอเชียแปซิฟิก

ประเทศและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศจีน

ญี่ปุ่น

ประเทศเกาหลี

กลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

2017:

รวม 10 หน่วยธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โรงงานอุตสาหกรรม 30 แห่ง

พนักงาน 3,500 คน

ยอดขาย 483 ล้านยูโร

ประเทศไทย

หน่วยธุรกิจ 6 หน่วย

โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่

ประเทศมาเลเซีย

หน่วยธุรกิจ 8 หน่วย

โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่

ประเทศเวียดนาม

หน่วยธุรกิจ 5 หน่วย

โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่

ประเทศอินโดนีเซีย

หน่วยธุรกิจ 4 หน่วย

โรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่

สิงคโปร์

หน่วยธุรกิจ 7 หน่วย

โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่

ประเทศจีน

 

2017:

หน่วยธุรกิจ 9 หน่วย

โรงงานอุตสาหกรรม 35 แห่ง

พนักงาน 8,500 คน

ยอดขาย 1.33 พันล้านยูโร

1 R&D

ญี่ปุ่น

 

2017:

หน่วยธุรกิจ 7 หน่วย

โรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง

พนักงาน 860 คน

ยอดขาย 328 ล้านยูโร

ประเทศเกาหลี

 

2017:

หน่วยธุรกิจ 7 หน่วย

โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง

พนักงาน 850 คน

ยอดขาย 459 ล้านยูโร

กลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก

 

2017:

หน่วยธุรกิจ 5 หน่วย

โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง

พนักงาน 214 คน

ยอดขาย 75 ล้านยูโร

  • ซีคิวริท
  • กระจก
  • พีพีแอล
  • แอบราซีฟส์
  • วัสดุเซรามิค
  • เวเบอร์
  • แผ่นยิปซัม
  • พีเอเอ็ม
  • อิโซแวร์
Performance Plastic