Hero Image
Image
SG APAC
1 min

แซง-โกแบ็ง เอเชียแปซิฟิก

SG APAC Glass

แซง-โกแบ็ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2208 ในประเทศฝรั่งเศส

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่เปี่ยมไปและความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ตลอดจนความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำในตลาดที่พักอาศัยและวัสดุก่อสร้างอาคารระดับโลก

ตลอดระยะเวลา 350 ปีที่ผ่านมา แซง-โกแบ็งไม่เคยหยุดนิ่งและมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค และด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจ ทำให้แซง-โกแบ็งประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์พื้นฐานแห่งความสำเร็จของแซง-โกแบ็งคือการขยายธุรกิจของเครือสู่ประเทศและพื้นที่ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอด 40 ปีที่ผ่านมา

ด้วยศักยภาพระดับสูงที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างมากในการขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมเอเชียแปซิฟิก

บริษัทเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และมีอัตราการเติบโตที่น่าพึงพอใจมากตลอดเวลาที่ผ่านมา

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบริษัทแซง-โกแบ็งดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและการพาณิชย์ครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยโรงงงานผลิตมากกว่า 100 แห่ง พร้อมด้วยพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คน ที่พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความสามารถเพื่อนำแซง-โกแบ็งสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเป็นบริษัทอันดับหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่นส์การก่อสร้างประสิทธิภาพสูง

แซง-โกแบ็ง สรรค์สร้างอนาคตของคุณและอนาคตของเอเชียแปซิฟิก