Hero Image
Image
Making The World A Better Home
2 min

"เป้าหมาย" หรือเหตุผลในการดำรงอยู่ของ "แซง-โกแบ็ง"

MAKING THE WORLD A BETER HOME

พนักงานกว่า 15,000 คน ของ แซง-โกแบ็งจากทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ เข้าร่วมการระดมความคิด และค้นหา "เป้าหมาย" หรือเหตุผลในการดำรงอยู่ของ "แซง-โกแบ็ง" . ในวันนี้เราหาคำตอบร่วมกันได้ว่า หน้าที่ขององค์กรต่อโลกใบนี้ คือ "MAKING THE WORLD A BETTER HOME" นี่คือการสร้างความท้าทายในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราในฐานะผู้นำในตลาดที่มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 355 ปี ขอประกาศภารกิจในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้รับความสะดวกสบายควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม . เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างสรรค์โซลูชันต่างๆที่จะยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้คน รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ เราจะร่วมรังสรรค์โลกใบนี้ ให้เป็นบ้านหลังที่งดงามและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น เพื่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้