Hero Image
Saint-Gobain Experience Center
1 min

แซง-โกแบ็ง โชว์รูม

Making The World A Better Home wall

มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ได้ที่ Saint-Gobain Experience Center

พวกเราพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคน

มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานได้ที่นี่

ที่ๆ มีมุมนั่งทำงาน ประชุมกลุ่มเล็กๆ หรือนั่งผ่อนคลาย

อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแซง-โกแบ็ง

ที่จะช่วยแก้ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้าน หรือโครงการของท่านให้สำเร็จได้ด้วยดี

 

เพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง

ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ

ที่เป็นประโยชน์ ทั้งเพื่อตนเอง และเพื่อโลกของเรา

ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ วัน

 

Saint-Gobain Experience Center เปิดให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.