Hero Image
Image
Our sales team
1 min

ทีมงานขายแซง-โกแบ็ง

Knowledge & Expert

ผู้แทนขายของแซง-โกแบ็งมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการขายและบริการของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างของแซง-โกแบ็ง ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยิปซัมเกี่ยวกับผนัง ฝ้าเพดาน และปูนยิปซัม, ปูนกาวซีเมนต์ และปูนมอร์ต้า

 

Consult

เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานโครงการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งการให้คำแนะนำด้าน LEED Certified, อาคารเขียว, ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม

 

Service & Support

ผู้แทนขายของแซง-โกแบ็ง พร้อมให้บริการ และสนับสนุนโครงการของท่าน ทั้งก่อนและหลัง เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่คอยให้การสนับสนุนเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าโครงการที่ทำนั้นสามารถสำเร็จได้ด้วยดี

 

Success

พวกเราพร้อมที่จะดูแลโครงการของท่านตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการทำงาน เราคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะทุกความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของพวกเราเช่นกัน