ภาพรวมตลาด

แซง-โกแบ็งคือผู้นำในอุตสาหกรรมอาคารที่อยู่อาศัยระดับโลก โดยยอดขายกว่า 70% ในกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง มาจากการก่อสร้างอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคาร

แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งขันในตลาดแต่ละแห่ง นำเสนอความชี่ยวชาญในด้านของนวัตกรรมและการร่วมพัฒนา ทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านในหลากหลายกลุ่มผู้บริโภค นับตั้งแต่รถยนต์ อากาศยาน สุขภาพ การป้องกันประเทศ การักษาความปลอดภัย รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

แซง-โกแบ็ง คือองค์ประกอบสำคัญสู่ความเป็นอยู่ที่ดีกว่าสำหรับอนาคตของเราทุกคน

 

วิศวกรรมโยธาและระบบโครงสร้าง