ติดต่อเรา

สำนักงานในประเทศไทย


ที่อยู่: อาคารมหานครยิบซั่ม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66(0)2-700-9300

อีเมล์:
ยิปรอค: csc.tgp@saint-gobain.com
ซีคิวริท: contactsekurit@saint-gobain.com
เวเบอร์: contact@weberthai.com
แอบราซีฟส์: CS_SEA@saint-gobain.com
เพอฟอร์มานซ์ พลาสติก: contact.plastics@saint-gobain.com

  • ระบบภายนอกอาคาร
     


SG PAM
ผู้นำระดับโลก โซลูชั่นท่อแบบครบวงจร ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ให้บริการท่อส่งก๊าซ ท่อน้ำ

 


SG Glass
ผู้นำระดับโลก ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย โซลูชั่นกระจก สำหรับที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์
 

SG weber
ผู้นำระดับโลก ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย กาวซีเมนต์ ยาแนว มอร์ต้าสำหรับงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม

 

 

  • ระบบภายในอาคาร Interior Finishing
     


SG Gyproc Thailand
ผู้นำระดับโลก โซลูชั่นงานฝ้าเพดาน และผนังยิปซัม

 

SG ISOVER 
ผู้นำระดับโลก และผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่นฉนวนกันความร้อน

 

 

  • วัสดุเทคโนโลยี Technological Material
     
ผู้นำระดับโลก ด้านกระจกรถยนต์
 
 
ผู้นำระดับโลก  ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง
 
 
แผนที่สำนักงานใหญ่แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย)

                                        แผนที่สำนักงานใหญ่แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย)