แซง-โกแบ็งในเอเชียแปซิฟิก

แซง-โกแบ็ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2208 ในประเทศฝรั่งเศส

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่เปี่ยมไปและความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ตลอดจนความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำในตลาดที่พักอาศัยและวัสดุก่อสร้างอาคารระดับโลก

ตลอดระยะเวลา 350 ปีที่ผ่านมา แซง-โกแบ็งไม่เคยหยุดนิ่งและมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค และด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจ ทำให้แซง-โกแบ็งประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์พื้นฐานแห่งความสำเร็จของแซง-โกแบ็งคือการขยายธุรกิจของเครือสู่ประเทศและพื้นที่ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอด 40 ปีที่ผ่านมา

ด้วยศักยภาพระดับสูงที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างมากในการขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมเอเชียแปซิฟิก

บริษัทเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และมีอัตราการเติบโตที่น่าพึงพอใจมากตลอดเวลาที่ผ่านมา

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบริษัทแซง-โกแบ็งดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและการพาณิชย์ครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยโรงงงานผลิตมากกว่า 100 แห่ง พร้อมด้วยพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คน ที่พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความสามารถเพื่อนำแซง-โกแบ็งสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเป็นบริษัทอันดับหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่นส์การก่อสร้างประสิทธิภาพสูง

แซง-โกแบ็ง สรรค์สร้างอนาคตของคุณและอนาคตของเอเชียแปซิฟิก

ประเทศและภูมิภาค

 • 2015:

  รวม 9 หน่วยธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  โรงงานอุตสาหกรรม 22 แห่ง

  พนักงาน 3,400 คน

  ยอดขาย 395 ล้านยูโร

  ประเทศไทย

  หน่วยธุรกิจ 6 หน่วยในประเทศไทย

  โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง

  ประเทศมาเลเซีย

  หน่วยธุรกิจ 5 หน่วยในประเทศไทย

  โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง

  ประเทศเวียดนาม

  หน่วยธุรกิจ 5 หน่วยในประเทศไทย

  โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง

  ประเทศอินโดนีเซีย

  หน่วยธุรกิจ 5 หน่วยในประเทศไทย

  โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง

  ซีคิวริท

  กระจก

  พีพีแอล

  แอบราซีฟส์

  วัสดุเซรามิค

  เวเบอร์

  แผ่นยิปซัม

  พีเอเอ็ม

  อิโซแวร์

 • ประเทศจีน

  2015:

  หน่วยธุรกิจ 8 หน่วย

  โรงงานอุตสาหกรรม 35 แห่ง

  พนักงาน 9,000 คน

  ยอดขาย 1.2 พันล้านยูโร

  ซีคิวริท

  กระจก

  พีพีแอล

  แอบราซีฟส์

  วัสดุเซรามิค

  เวเบอร์

  แผ่นยิปซัม

  พีเอเอ็ม

  อิโซแวร์

 • ประเทศเกาหลี

  2015:

  หน่วยธุรกิจ 4 หน่วย

  โรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง

  พนักงาน 850 คน

  ยอดขาย 416 ล้านยูโร

  ซีคิวริท

  กระจก

  พีพีแอล

  แอบราซีฟส์

  วัสดุเซรามิค

  เวเบอร์

  แผ่นยิปซัม

  พีเอเอ็ม

  อิโซแวร์

 • ญี่ปุ่น

  2015:

  หน่วยธุรกิจ 7 หน่วย

  โรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง

  พนักงาน 860 คน

  ยอดขาย 328 ล้านยูโร

  ซีคิวริท

  กระจก

  พีพีแอล

  แอบราซีฟส์

  วัสดุเซรามิค

  เวเบอร์

  แผ่นยิปซัม

  พีเอเอ็ม

  อิโซแวร์

 • 2015:

  หน่วยธุรกิจ 6 หน่วย

  โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง

  พนักงาน 250 คน

  ยอดขาย 72 ล้านยูโร

  ซีคิวริท

  กระจก

  พีพีแอล

  แอบราซีฟส์

  วัสดุเซรามิค

  เวเบอร์

  แผ่นยิปซัม

  พีเอเอ็ม

  อิโซแวร์